Vuokrausehdot

Asuntoauton vuokrasopimus


Vuokrattava auto: FIAT LMC A 694 v. 2017 Rek. Num. CPG-246

Vuokraaja

Nimi_________________________________________________

Osoite_______________________________________________

Puhelinnumero________________________________________

Sähköpostiosoite______________________________________


Vuokraamo

Kuljetus Kaj Alastalo Ky Y-tunnus 2334087-6

Kaj Alastalo

Mukasentie 182 48720 Kotka

P. 0505228129

Sähköposti matkailuauto.alastalo@gmail.com

www.kuljetuskajalastalo.com


Vuokra-aika

Alkaa________________________________________________

Päättyy______________________________________________

Vuokrahinta ___________________________(sisältäen ______km)

Varausmaksu 250€,hyvitetään vuokrauksen yhteydessä.


Mittarilukema lähtiessä ____________________ km


Mittarilukema palautettaessa ________________km

Lisäkilometrit_______________________km


Ylimenevät kilometrit 30 senttiä per kilometri.

Allekirjoitus vuokranantaja_____________________________________


Allekirjoitus vuokraaja_________________________________________

VUOKRAEHDOT


Vuokraaminen ja vuokran maksu


Sesonkiaika 1.6-31.8 lyhin vuokra aika on 1 vk ( "Äkkilähdöt" erikseen sovittavissa)

Varausmaksu 250€, loppumaksun täytyy näkyä tilillä ennen auton noutoa.

Tilinum.______________________________Handelsbanken

Vuokrasopimus allekirjoitetaan auton noudon yhteydessä.

Vuokraaja on tällöin velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä ja näyttämään voimassa olevan ajokorttinsa.


Vuokrauksen peruuttaminen


Varausmaksu palautetaan, mikäli vuokraaja peruu varauksen vähintään 30pv ennen vuokrauksen alkua.

Mikäli varaus perutaan tämän jälkeen, varausmaksua ei palauteta.


Korvaus-, vastuu-, ja vahinkoasiat


Vuokrasopimuksessa kirjattu vuokraaja on aina vastuussa asuntoautosta, riippumatta siitä, kuka on kuljettajana, kuka käyttää asuntoautoa tai kuka on maksanut vuokran.

Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle ja auton käytöstä vastaavasta henkilölle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 1500e omavastuuosuuteen saakka asuntoautolle ja sen varusteille sattuneet vahingot, sekä kaikki kadonneet varusteet.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingot täysimääräisinä, ilman omavastuu rajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet seuraavista syistä:


Ylikuormaus

Autossa tupakointi

Liian vähäinen öljyn tai jäähdytysnesteen määrä

Vauriot auton verhoilussa

Yli tai alipaineisilla renkailla ajaminen

Avainten katoaminen

Lumivahingot, kun niistä on varoitettu merkeillä

Ajaminen auton koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, auton korkeus 310cm. Huonokuntoisilla teillä tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset


Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, esim. auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Tai muusta tahallisesti sopimusehtojen rikkomisesta.


SIIVOUKSEN LAIMINLYÖMISESTÄ TAI AUTOSSA TUPAKOIMISESTA, VUOKRALLEANTAJA PERII 250€ LISÄMAKSUN!

Mikäli vuokraaja ei palauta autoa sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan vähintään ylimenevään aikaa vastaava vuokra, sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut.

Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä, eikä vuokraajaan saada yhteyttä, asia ilmoitetaan poliisille.


Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen, kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi.


Vuokraaja vastaa asuntoauton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

Mikäli asuntoauto rikkoutuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokralleantaja ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä johtuvia mahdollisia kuluja.

Vuokralleantaja korvaa vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntoauton korjauskulut kuittia vastaan, ennakkoon sovitusti. Auton rikkouduttua, on välittömästi otettava ensin yhteyttä vuokranantajaan.


Jos vuokraaja haluaa palauttaa auton ennen sovittua ajankohtaa, vuokralleantaja ei ole velvollinen palauttamaan rahoja.


Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on ilmoitettava asiasta viipymättä vuokranantajalle,sekä poliisille.

Liikennevahingon tapahduttua, vuokraaja täyttää vahinkoilmoituslomakkeen.

Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille.


Mikäli vuokranantaja ei jostain syystä pysty luovuttamaan asuntoautoa vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä.


Missä tahansa korvaus tai riitatilanteessa vuokralleantajan korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen.

Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille.


Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, silloin kun vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen palauttamaan auto kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokranantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeus.